انقدر قفلم رو عکست چشام میزنه دو دو

error: محتوا محافظت میشود